درب اتوماتیک بیمارستانی

  • درب بیمارستانی
  • blank

قطعا همه ی ما با فضای بیمارستان و درمانگاه ها آشنایی داریم . شرایط این اماکن چون بیمارستان ها با مکان های دیگر متفاوت است . در بیمارستان ها هر لحظه امکان دارد بیماری اورژانسی وارد یا انتقال شود این کار باید به سرعت انجام شود بدون هیچ تلفات وقتی ,پس اینجا نقش یک در مناسب بسیار مهم و حیاتی است . در هایی که در بیمارستان به کار برده میشوند .دارای سرعت عمل و ویژگی های خاصی است .
این درب به طوری طراحی شدند که هنگام باز و بسته شدن بدون صدا باشند همچنین به شکلی هستن که حریم خصوصی بیماران رعایت شود . این درب ها همگی به سیستم اتفا حریق متصل هستند و با سرعت عمل بالایی که دارند در رفت و آمد و انتقالبیماران هیچ وقت ارزشمندی تلف نخواهد شد. این در ها با پوشش خاصی از میکروپیگمنت ها کاملا ایمن شده اند.

درب های لولایی با درب های دیگر کمی متفاوت است . برای باز و بسته کردن این درب نیاز به اقدام دستی میباشد. درب های لولایی گونه های مختلفی همچون چفت های مساوی, تک درب و غیر مساوی دارا است . ویژگی این درب بدون شیار بودن او در کف زمین است که باعث رفاه در جابه جایی و انتقال بیماران شده است. اینگونه درب ها بیشتر در قسمت خروجی استفاده میشوند و دارای گواهینامه سنجش دود UL1784 است. طراحی این درب مانند شکل T است و سیستمی در ان کار برده شده که سبب رفت امد پنهان و بستن درب میشود. کار بسته شدن
درب به عهده این سیستم است و به صورت خودکار انجام میشود .

درب های مناسب برای مکان های چون مراقبت های ویژه چند نوع است که شامل :

برخی از مناطق بیمارستان حساس تر و مهم تر از بخش های دیگر است و در تمام ساعت به طور مداوم در حال رفت و امد تخت های چرخ دار و مصدومین است پس نیاز به یک درب با عریض بیشتر و دهانه کوچک تر هستیم تا تخت ها و بران کارد ها به راحتی بتوانند عبور کنند . درب های عریض تلسکوپی این قابلیت را دارن که 75 % از عرض وسیع خود باز شوند. در طراحی این درب از لت های مساوی استفاده شده که همین ویژگی باعث شده این درب بیشترین کاربرد در صنعت را دارا باشند.
.
درب های آکار دئونی با قابلیت تا شدن منحصر به فردی که دارد بسیاری از مشکلات رفت و امدی در محل های CCO و ICO را حل کردهاست.قبل از این که اینگونه درب پا به عرصه بگذارد رفت و آمد بیلچر ها , بیماران و چرخ دستی ها برای پرستاران بسیار سخت بود با ورود این در به صنعت که همگی ویژگی های مثبت درب های چرخشی و لولایی را در خود جا داده رفت و امد برای بیلچر و تخت های چرخ دار بسیار راحت شده است درب تاشو این قابلیت را دارند که از هر دو طرف باز و بسته شود همچنین در این درب لت های بدون چفت چندگانه کارگذاری شده.
درب های کشویی غیر لمسی برای جلوگیری از انتقال میکروب ها و باکتری ها هرگونه دستگیره ای بر رو این در حذف شد . این گونه درب ها دارای سنسور است و بدون نیاز اقدام و لمسی درب به صورت خودکار باز و بسته میشود. شما میتوانید نوع سنسور درب را تعیین کنید مانند سنسور های چشمی که نسبت به باقی سنسور ها استفاده بیشتری میشود. ویژگی مثبت این درب نیاز نبودن به لمس و یا دستگیره است با این کار از انتقال خیلی از بیماری ها جلوگیری خواهد شد . قابل گفتن است که سنسور های استفاده شده در این درب ها دارای گواهی سنجش UL1784 است. وجود این سنسور های الکترونیکی باعث شده درب منطقه وسیعی برای باز و بسته درب پوشش دهد .این درب ها دارای سیستم هستند که از هرگونه اشتباهی در کارکرد ان جلوگیری میکند که باعث مطمعین و ایمن تر شدن این در خواهد شد.