تامین کنندگان درب اتوماتیک اسلایدینگ

  • انواع درب اتوماتیک
  • زمان باز شدن، چه وقت
  • مراقبت از ساختمان
  • amoozesh karkonan
  • blank

درب های کشویی, به دو شکل وجود دارند که هریک متناسب با شرایط مکان مورد نظر , به کار گرفته میشوند . درب های کشویی تک لنگه : درب های کشویی تک لنگه , تنها دارای یک درب متحرک است که به صورت اسلایدی باز و بسته خواهد شد .این نوع درب ,برای هایی که محدودیت فضا دارند مناسب میباشد . درب تک لنگه برای فعالیت از موتور قدرتمند گیربکسی و چرخ دنده ها استفاده میکند درب های کشویی دو لنگه : درب های کشویی دو لنگه , متشکل از دو درب متحرک کشویی میباشند, این درب ها وزن و اندازه بیشتری نسبت به درب های تک لنگه دارند , به همین علت , اکثر در مکان های وسیع تر مانند کارخانه جات و سوله ها مورد استفاده قرار میگیرد . درب های دو لنگه اغلب از دو موتور گیربکسی برای کار استفاده میکنند . درب های کشویی, به دو شکل وجود دارند که هریک متناسب با شرایط مکان مورد نظر , به کار گرفته میشوند . درب های کشویی تک لنگه درب های کشویی, به دو شکل وجود دارند که هریک متناسب با شرایط مکان مورد نظر , به کار گرفته میشوند . درب های کشویی تک لنگه : درب های کشویی تک لنگه , تنها دارای یک درب متحرک است که به صورت اسلایدی باز و بسته خواهد شد .این اکثر در مکان های وسیع تر مانند کارخانه جات و سوله ها مورد استفاده قرار میگیرد . درب های دو لنگه اغلب از دو موتور گیربکسی برای کار استفاده میکنند .

کد محصول: 54541

درب های کشویی, به دو شکل وجود دارند که هریک متناسب با شرایط مکان مورد نظر , به کار گرفته میشوند . درب های کشویی تک لنگه : درب های کشویی تک لنگه , تنها دارای یک درب متحرک است که به صورت اسلایدی باز و بسته خواهد شد .این نوع درب ,برای هایی که محدودیت فضا دارند مناسب میباشد . درب تک لنگه برای فعالیت از موتور قدرتمند گیربکسی و چرخ دنده ها استفاده میکند درب های کشویی دو لنگه : درب های کشویی دو لنگه , متشکل از دو درب متحرک کشویی میباشند, این درب ها وزن و اندازه بیشتری نسبت به درب های تک لنگه دارند , به همین علت , اکثر در مکان های وسیع تر مانند کارخانه جات و سوله ها مورد استفاده قرار میگیرد . درب های دو لنگه اغلب از دو موتور گیربکسی برای کار استفاده میکنند .

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]

درب های کشویی, به دو شکل وجود دارند که هریک متناسب با شرایط مکان مورد نظر , به کار گرفته میشوند . درب های کشویی تک لنگه : درب های کشویی تک لنگه , تنها دارای یک درب متحرک است که به صورت اسلایدی باز و بسته خواهد شد .این نوع درب ,برای هایی که محدودیت فضا دارند مناسب میباشد . درب تک لنگه برای فعالیت از موتور قدرتمند گیربکسی و چرخ دنده ها استفاده میکند درب های کشویی دو لنگه : درب های کشویی دو لنگه , متشکل از دو درب متحرک کشویی میباشند, این درب ها وزن و اندازه بیشتری نسبت به درب های تک لنگه دارند , به همین علت , اکثر در مکان های وسیع تر مانند کارخانه جات و سوله ها مورد استفاده قرار میگیرد . درب های دو لنگه اغلب از دو موتور گیربکسی برای کار استفاده میکنند .

درب های کشویی, به دو شکل وجود دارند که هریک متناسب با شرایط مکان مورد نظر , به کار گرفته میشوند . درب های کشویی تک لنگه : درب های کشویی تک لنگه , تنها دارای یک درب متحرک است که به صورت اسلایدی باز و بسته خواهد شد .این نوع درب ,برای هایی که محدودیت فضا دارند مناسب میباشد . درب تک لنگه برای فعالیت از موتور قدرتمند گیربکسی و چرخ دنده ها استفاده میکند درب های کشویی دو لنگه : درب های کشویی دو لنگه , متشکل از دو درب متحرک کشویی میباشند, این درب ها وزن و اندازه بیشتری نسبت به درب های تک لنگه دارند , به همین علت , اکثر در مکان های وسیع تر مانند کارخانه جات و سوله ها مورد استفاده قرار میگیرد . درب های دو لنگه اغلب از دو موتور گیربکسی برای کار استفاده میکنند .