صفحه اصلی

amoozesh karkonan

بخش بزرگی از گروه به آموزش افراد می‌پردازد تا به کسب و کارشان کمک کند. با آموزش می‌توان رفتارهای تجاری و سودمند و بهبود روحیه کارکنان کمک نمود. در اینجا 10 مزیت از آموزش کارکنان و مهندسین درب‌های اتوماتیک عنوان می‌شود: مهندسین و کارکنان شما درک بهتری از کارهای روزانه‌ای که باید انجام دهند خواهند […]

khane hooshmand

زندگی راحت در خانه هوشمند: خانه هوشمند مکانی راحت است. لامپ‌ها به صورت خودکار روشن می‌شوند، به محض نزدیک شدن یکی از ساکنین ساختمان، درب‌ها باز می‌شوند. قبل از این تکنولوژی، سیستم HAVG دمای رادیاتورها را بر روی دمای مناسب تنظیم می‌کرد. جعبه نامه هنگامی‌که نامه ایی را دریافت می‌کند یک پیام متنی ارسال می‌کند، […]

  • 1
  • 2