صفحه اصلی

khane hooshmand

زندگی راحت در خانه هوشمند: خانه هوشمند مکانی راحت است. لامپ‌ها به صورت خودکار روشن می‌شوند، به محض نزدیک شدن یکی از ساکنین ساختمان، درب‌ها باز می‌شوند. قبل از این تکنولوژی، سیستم HAVG دمای رادیاتورها را بر روی دمای مناسب تنظیم می‌کرد. جعبه نامه هنگامی‌که نامه ایی را دریافت می‌کند یک پیام متنی ارسال می‌کند، […]

  • 1
  • 2